Partnerské letky

Výcviková letka 1. Flight – MB2.CZ

1. Flight

Zúčastněte se společných letů, kde budeme trénovat lety ve formaci, správný pohyb ve vzdušném prostoru kolem letišť a hlavně radiovou komunikaci, se kterou se chceme přiblížit reálné radiotelefonii.

Absolvent výcviku 1. Flight bude moct vstoupit bez obtíží do výcviku UVP TOP GUN. Čas společných letů se bude řešit domluvou s vyučujícími (Gimloem, piloty z TOP GUN a později s PaurouCZ). Výuka probíhá v českém a poté v anglickém jazyce. Těšíme se na nováčky!

Podrobnosti zde.

– PauraCZ

Aliance Virtuálních Letek

Znak AVS

Aliance Virtuálních Letek (Alliance of Virtual Squadrons – AVS) vznikla roku 2018 jako tvůrčí skupina skládající se z jednotlivců a členů různých virtuálních letek československé komunity okolo počítačové hry Digital Combat Simulator. Naším cílem nebylo a není vytvořit další letku s novými pravidly a cíli. Takových má československá komunita dostatek a každý zájemce o virtuální létání má možnost vybrat si takovou, která odpovídá jeho požadavkům na způsob hraní svého simulátoru.

Naším cílem je vytvořit společnou platformu pro všechny nezávislé skupiny a jednotlivce v Československé DCS komunitě, a to poskytnutím obsahu formou společné kampaně, která by zohlednila nároky a požadavky většiny hráčů komunity.

Podrobnosti zde.

– Papi