Pravidla pro společné létání

  • Pro členy Ústavu Virtuálních Pilotů – Společného Výcvikového Centra a podřízených letek platí povinnost používat předponu =UVP= před jménem pilota, volací znak se nastavuje přímo v multiplayeru DCS Worldu.
  • Při společných mezinárodních letech pod záštitou Společného Výcvikového Centra platí povinnost používat předponu =JTC= před jménem pilota, volací znak se nastavuje přímo v multiplayeru DCS Worldu. Toto pravidlo neplatí pro členy jiných skupin nebo letek, nicméně je doporučeno jej dodržovat pro snadnou identifikaci pilotů.
  • Je nezbytně nutné dodržovat pravidla rádiové komunikace, především nezahlcovat společné kanály a frekvence zbytečným mluvením. Kdo bude toto pravidlo soustavně porušovat, bude vyloučen z létání.
  • Pokud se pilot nahlásí na nějakou misi a pak bez omluvy nepřijde, nebo svou neúčast dodatečně neomluví, bude jeho jméno viset na Černé listině – takový pilot pak nebude smět létat bojové mise. Uvědomte si, že blokujete slot někomu jinému, kdo mohl letět místo vás – zkrátka, respektujte i jiné zájemce.
  • Létání ve Společném Výcvikovém Centru je založeno na týmové spolupráci a týmovém duchu! Sólisté u nás nejsou vítáni. Pokud o sobě víte nebo se domníváte, že nejste schopni dodržovat určitou kázeň a disciplínu, případně vás baví dělat psí kusy, pak vás prosíme, abyste tak činili jinde. Nechceme mezi sebou vzdušné piráty, experimentátory nebo sabotéry. Pokud v tomto hodláte pokoušet naši trpělivost, vězte, že případný postih vás nemine.
  • Konstruktivní kritika nebo připomínka tu má vždy své místo. Co tu ale nemá co dělat, jsou vulgarizmy, nadávky a obecně neslušné chování. Toto platí zejména při létání. Kdo se neumí ovládat, dostane jako dárek dlouhé období zákazu letů, po které se bude moci nad sebou a svým chováním důkladně zamyslet.

Tato pravidla si zapamatujte a pokuste se jimi i řídit. Jde nám všem přece o společnou věc!