Pravidla fóra

Tato pravidla vymezují povinnosti všech, kteří navštevují ÚSTAV VIRTUÁLNÍCH PILOTŮ - Společné Výcvikové Centrum. Každý registrovaný uživatel by je měl ctít a respektovat v zájmu zachování kvality fóra.

 1. Pravidla registrace a uživatelských profilů

  1. Každý uživatel tohoto fóra je povinen se zaregistrovat. Při registraci jste povinni uvést pravdivé údaje, včetně platného e-mailu, jména, příjmení a data narození! #
  2. Minimální věk pro registraci na tomto webu a diskusním fóru je dovršených 16 let. #
  3. Veškeré informace o uživatelích včetně jména, data narození a IP adresy slouží pouze pro vnitřní potřebu administrátorů a jsou neveřejné. Každý uživatel odpovídá za informace, uvedené ve svém profilu. Administrátoři fóra nenesou žádnou odpovědnost za pravdivost, úplnost, nebo ověřitelnost informací v uživatelských profilech. #
  4. Registrace více uživatelů pomocí jednoho e-mailového účtu není povolena. Stejně tak není dovoleno používat stejné uživatelské jméno na více účtech. Pokud administrátor zjistí porušení tohoto pravidla, dojde k permanentnímu zablokování všech účtů uživatele bez možnosti odvolání. #
  5. Po registraci se uživatel stává novým uživatelem fóra s omezenými právy, například nemožností plně nastavit svůj profil a omezením některých funkcí. Každý příspěvek nového uživatele musí být schválen administrátorem nebo moderátorem. Toto je pouze bezpečnostní opatření - jakmile uživatel napíše nejméně 3 příspěvky do jakéhokoli fóra a dojde k jejich schválení, stává se plnohodnotným uživatelem se všemi standardními právy. #
  6. Standardní platnost uživatelského profilu jsou 2 kalendářní měsíce. Pokud se během této doby uživatel ani jednou nepřihlásí nebo nevykáže nějakou aktivitu, bude jeho účet deaktivován a uživatel obdrží e-mail s upozorněním. Pokud uživatel nebude během 2 následujících týdnů reagovat a nepožádá o aktivaci účtu, bude jeho účet bez varování smazán. Pokud k tomu dojde, uživatel se může znovu zaregistrovat, ale veškerá data a statistiky se počítají znovu od nuly. Toto pravidlo neplatí pro uživatele, kteří mají zvláštní status nebo jsou členy některé z partnerských letek či skupin. #
 2. Obecná pravidla

  1. Oficiálními jazyky tohoto fóra jsou čeština, slovenština, případně angličtina. #
  2. Příspěvky nesmí porušovat dobré mravy, zásady slušného chování, právní řád České republiky ani platné mezinárodní smlouvy a úmluvy. Zejména je zakázáno vkládat příspěvky obsahující politická prohlášení, sexuální, rasovou, náboženskou a jinou diskriminaci, podporu terorismu, či podporu skupin nebo hnutí, hlásajících porušování lidských práv a svobod, a jiné formy násilí a utlačování. Totéž platí pro uživatelské jméno, avatar, podpis a profil. Při porušení tohoto pravidla bude dotyčný uživatel vyzván k odstranění škodlivého obsahu, pokud tak neučiní, bude závadný obsah smazán a uživatel zablokován na dobu 7 dní. Při opakovaném porušení tohoto pravidla bude následovat trvalé zablokování uživatelského účtu. #
  3. Je povoleno zveřejňovat pouze obsah, u kterého je uživatel vlastníkem autorských práv, nebo má od příslušného vlastníka autorských práv souhlas s použitím jeho díla. V případě zjištění porušení autorských práv bude uživatel vyzván k odstranění nevhodného obsahu. Pokud tak uživatel neučiní, bude uvedený obsah odstraněn administrátorem a daný uživatel obdrží důrazné varování. #
  4. Bez souhlasu administrátorů je zakázáno propagovat cizí webové stránky, diskusní fóra, letky nebo skupiny, toto pravidlo se vztahuje i na uživatelská jména a profily. Při porušení tohoto pravidla obdrží uživatel upozornění a administrátor následně upraví závadný obsah. Výjimku z tohoto pravidla mají POUZE členové jiných letek nebo skupin, se kterými v rámci Společného Výcvikového Centra oficiálně spolupracujeme. #
  5. Na tomto fóru je zakázáno publikovat jakékoli informace nebo odkazy ohledně nelegálního softwaru nebo warez. Porušení tohoto pravidla bude mít za následek okamžité odstranění závadného obsahu a zablokování uživatelského účtu na dobu 7 dní. Při opakovaném porušení tohoto pravidla bude následovat trvalé zablokování uživatelského účtu. #
  6. Na fóru platí přísný zákaz spamování. Tím je myšleno především zbytečné zahlcování diskusí nadměrným množstvím textu, obrázků, smajlíků, či jinak nadbytečného nebo rušivého obsahu. Pokud chcete zveřejnit větší počet obrázků, použijte odkaz na vaše webové album nebo cloudovou složku. Ne, že bychom neradi sdíleli vaše zážitky z létání, ale náš web nemá neomezenou kapacitu. Při porušení tohoto pravidla obdrží uživatel varování. #
 3. Pravidla diskusních fór

  1. Příspěvky je nutné vkládat do příslušných kategorií v patřičném diskusním fóru. Žádáme uživatele, aby si nejprve přečetli popis fóra či tématu, ke kterému přispívají. Pokud bude uživatel opakovaně porušovat toto pravidlo, obdrží varování s možností dalších postihů. #
  2. Je zakázáno zakládat duplicitní témata. Pro ověření, zda již existuje stejné nebo podobné téma, použijte nejprve funkci Hledat. #
  3. Pokud použijete Citaci, necitujte poslední příspěvek! Jedinou výjimkou je případ, kdy vaše odpověď přeskočí na další stránku. Nevkládejte více příspěvků za sebou, používejte funkci Upravit. #
  4. Neberte spravedlnost do svých rukou! Uživatelé by na sebe neměli brát roli moderátorů či správců, od toho jsou zde jiní. Pokud se uživateli zdá, že někdo porušil pravidla tohoto fóra, nechť kontaktuje správce nebo moderátora a nahlásí příslušný příspěvek. Konstruktivní kritika či oznámení protiprávního jednání jsou vítané, co zde ale nechceme, je vyřizování si osobních sporů či urážky jiných uživatelů. Při porušení tohoto pravidla obdrží dotyčný uživatel důrazné varování. #
  5. Snažte se psát konkrétně a k věci. Pokud potřebujete poradit, snažte se co nepřesněji zformulovat otázku tak, aby bylo všem zřejmé, na co se ptáte. Dodržováním tohoto pravidla usnadníte život sobě i ostatním. Berte na vědomí, že s výjimkou privátních diskusí si váš příspěvek může přečíst každý návštěvník tohoto fóra! #
  6. Pokud odpovídáte na dotaz jiného uživatele, odpovídejte přesně na co se ptal. Pokud chcete dotyčnému sdělit svůj osobní názor na danou věc, použijte Soukromou zprávu. #
  7. Snažte se být zdvořilí a slušní. Kvalita vašich příspěvků vypovídá i o vás samotných. Jak se budete chovat k ostatním, tak se i oni budou chovat k vám. #
  8. Pokud chcete vložit obsah, pocházející z jiných zdrojů či webů, udělejte to pomocí funkce "Vložit odkaz" a přidejte popis s uvedením vlastníka autorských práv. #
 4. Avatary a podpisy

  1. Avatar může mít maximální velikost 150x150 pixelů. Není dovoleno používat animace. #
  2. Maximální velikost podpisových obrázků je 400x100 pixelů. Není dovoleno používat animace a nadměrně velké či tučné písmo. Pokud bude uživatelův podpis narušovat přehlednost fóra, bude odstraněn. #
 5. Politika moderování

  1. Jakákoli VEŘEJNÁ kritika administrátorů a moderátorů není přípustná. Uživatel má možnost a právo kontaktovat administrátory nebo moderátory diskusí osobně přes Soukromou zprávu, kontaktní formulář, nebo e-mail. V případě porušení tohoto pravidla bude uživatelův příspěvek smazán a uživatel obdrží důrazné varování. #
  2. Činnost a zásahy administrátorů a moderátorů nejsou předmětem veřejné diskuse, pokud není diskuse k danému tématu přímo povolena. V případě, že má uživatel nějaké věcné nebo technické připomínky, může použít Knihu přání a stížností, případně kontaktovat administrátory nebo moderátory Soukromou zprávou nebo e-mailem. #
  3. Základní politika opatření proti nekázni uživatelů je následující: Varování uživatele, po třech varováních zablokování účtu na 7 dní, při opakování přestupku nebo trvalém porušování pravidel permanentní zablokování účtu. #
  4. Pokud uživatel obdržel varování a domnívá se, že mu bylo uděleno neprávem, má možnost kontaktovat příslušného moderátora, nebo přímo správce. Důsledně ctíme presumpci neviny, čili každý uživatel je považován za nevinného, dokud mu vina není jednoznačně prokázána. V případě prokázání viny je však uživatel povinen se podrobit rozhodnutí moderátorů či správce. Diskuse s nimi v takovém případě není dovolena a dotyčný uživatel může být trvale zablokován. #
  5. Pokud byl uživatelův účet z jakéhokoli důvodu zablokován, po uplynutí lhůty pro zablokování je daný uživatel umístěn do Trestné skupiny, jejímž vedoucím je moderátor. Takový uživatel má silně omezená práva, dokud neprokáže nápravu a jeho chování bude v souladu s pravidly. Pobyt v Trestné skupině není nijak časově omezen, záleží pouze a jen na rozhodnutí vedoucího skupiny nebo administrátorů, jestli je možné a vhodné uživatele propustit. Po propuštění nabývá uživatel opět plných práv a je na něj pohlíženo, jako kdyby nebyl trestán. #
  6. Konkrétní případy porušení pravidel jsou vždy řešeny individuálně s přihlédnutím k předchozímu chování uživatele. Přijaté opatření a jeho výkon je zcela v kompetenci administrátorů a moderátorů. #